بیماری قند

بیماری قند خون (دیابت) یکی از شایع ترین بیماری های عصر حاضر بوده و یکی از چهار عامل اصلی ایجاد تنگی عروق کرونر است (سایر عوامل شامل: چربی خون - فشار خون و سیگار است). دیابت نه تنها عروق قلب بلکه تمامی عروق بزرگ و کوچک بدن از جمله عروق مغز - چشم - کلیه و اندام های تحتانی را درگیر می کند و از طرفی با رسوب در اعصاب محیطی باعث نوروپاتی های محیطی می شود (کرختی و بی حسی در اندام های تحتانی).

امروزه درمان های موثری در کنترل دیابت در کنار رعایت رژیم غذایی وجود دارد. درمان موثر این بیماری باعث کاهش و به تاخیر افتادن عوارض دیابت می شود.

طراحی توسط فناوری اطلاعات میسا