شیوع بالای افسردگی در میان سالمندان

یکی از مشکلات عمده درمان بیماران سالمند شیوع بالای افسردگی در میان آنان می باشد. بیمارانی که به علت بیماری های مختلف تحت درمان بوده و به دلایل اقتصادی و فرهنگی از حمایت کافی خانواده برخوردار نیستند باعث ایجاد احساس تنهایی و درماندگی در آنان می شود. و سالهایی را که باید به عنوان محور خانواده با شادی بگذرانند با غم و اندوه می گذرانند و این باعث می شود درمان بیماری های جسمی در آنها نیز سخت شود. شایسته است به این مشکل به عنوان یک معضل سلامت نگاه ویژه ای به آن بشود و راهکار مناسب ارائه شود.

طراحی توسط فناوری اطلاعات میسا