سال ۱۳۹۴ مبارک

فرا رسیدن نوروز و سال نو را شادباش می گویم.

برایتان تندرستی و نیک روزی در سال نو آرزو دارم.

باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید.

دکتر سعید اسفندیاری

بهار ۱۳۹۴

 

1394

طراحی توسط فناوری اطلاعات میسا