فرارسیدن نوروز 95 مبارک

سال نو آمد سپاس ای جاودان

جان ما آسوده دار و شادمان

هم خرد افزای و هم مهر و توان

روزنو، امید نو بر دل نشان

سال نو مبارک

دکتر سعید اسفندیاری

طراحی توسط فناوری اطلاعات میسا